Buzás János egyetemi adjunktus

Kutatási témák 
 

A napenergia hasznosításának műszaki-gazdasági feltételei a vidékfejlesztésben (résztvevő)

A kutatás a megújuló energiaforrások, elsősorban a napenergia hasznosításának műszaki, gazdasági és környezeti kérdéseinek vizsgálatával, valamint annak a vidékfejlesztésel összefüggő kérdéseivel (mezőgazdasági alkalmazások, vidéki turizmus, foglalkoztatási aspektusok, stb.) foglalkozik. A célok között szerepel a hazai a napenergia felhasználás elterjesztésével kapcsolatos tényezők elemzése, az elterjesztést elősegítő feltételek meghatározása.
 
 


Számítógépes folyamatirányítás a mezőgazdaságban (résztvevő)
 
 

A projekt a szárítási és növényházi folyamatok vizsgálatán túlmenően a megújuló energiaforrások néhány modellezési és irányítási kérdésével is foglalkozik. A kijelölt feladatok megvalósításához szükséges eszközrendszer jórészt már telepítésre került. A klasszikus és modern modellezési és irányítási eljárások (neurális háló, Fuzzi logika) mellett a kutatási tevékenység magába foglalja a képfeldolgozás növényházi és szárítási alkalmazását is, amelyek a minőségbiztosítási problémák megoldásához kapcsolódnak.
 
 


Szoláris termikus rendszerek hőátviteli és áramlástani problémáinak elméleti és kísérleti vizsgálata (résztvevő)

A program keretében a környezetbarát aktív napenergia hasznosító rendszerek közül a napkollektoros berendezések tervezéséhez, telepítéséhez és üzemeltetéséhez modellek, valamint blokkorientált szimulációs programcsomagok a Matlab+Simulink és TRNSYS felhasználásával számítógépes szimulációs eljárások és módszerek, kerülnek kidolgozásra. A fototermikus napenergia hasznosító berendezések hőátviteli és áramlástani jellemzőinek vizsgálatával és azok pontos ismeretével tovább javítható a rendszerek tervezése, kialakítása, valamint megkönnyíthető a fontosabb rendszerelemek jellenző méreteinek, a szükséges kollektorfelületnek és tárolóméretnek a kiválasztása.
 
  
 

Egyéb kutatási, szaktanácsadási tevékenység:
 
 

Folyamatirányítás

Matematikai modellezés, számítógépes szimuláció

Megújuló energiaforrások

Mérési adatgyűjtés, monitorozás

Szoláris berendezések