Buzás János egyetemi adjunktus

Oktatott tantárgyak


Kötelező tantárgyak:

Folyamatirányítás I., gyakorlatvezető

A tantárgy célja olyan alapvető folyamatirányítási ismeretek nyújtása, amelyek alkalmasak a műszaki gyakorlatban előforduló dinamikus rendszerek analízisére, modellezésére, szimulációjára, és irányítására. A tantárgy fő fejezetei: Folyamatirányítási alapismeretek; A szabályozási kör felépítése és szervei; Matematikai modellalkotás; Lineáris rendszerek vizsgálati módszerei; Jelátviteli tagok tulajdonságai; Átviteli tulajdonságok módosítása visszacsatolással.

Folyamatirányítás II., gyakorlatvezető

A tantárgy célja olyan irányítástechnikai ismeretek nyújtása, amelyek alkalmasak a mérnöki gyakorlatban előforduló technológiai folyamatok vezérlési ill. szabályozási problémáinak megoldására. A tantárgy fő fejezetei: Nemlineáris rendszerek; Az irányítás minőségi követelményei; Rendszervizsgálat állapottérben; Mintavételes szabályozási kör felépítése; Folyamatirányító számítógépek; Zárt szabályozási rendszerek átviteli függvényei; Követési és zavar-elhárítási tulajdonságok; Lineáris szabályozási rendszerek stabilitása

 


Kötelezően választott (szakirány) tantárgyak:

Számítógépes szimuláció, gyakorlatvezető

Modellezési és szimulációs alapismeretek. Szimulációs technikák. A matematikai modellek felépítésének elméleti és gyakorlati kérdései. A matematikai modellek számítógépes realizálása. Blokkorientált szimuláció. A felállított modell paramétereinek meghatározási (identifikálási) lehetőségei. A műszaki gyakorlatban előforduló, elsősorban energetikai folyamatokra vonatkozó konkrét alkalmazási példák, villamos forgógép, meteorológiai paraméterek, sík-kollektorok, napkollektoros rendszerek és növényházi folyamatok modelljeinek kidolgozása, valamint azok megoldása blokkorientált szoftverrel.

Számítógépes folyamatirányítás, gyakorlatvezető

Digitális számítógép szerepe a folyamatirányításban. Valós idejű működtetés által támasztott követelmények elemzése. Számítógép által működtetett szabályozási körök követelményei, megvalósíthatóságuk. Irányítási rendszerek stabilitásának vizsgálata. Folyamatirányítási algoritmusok, valamint alkalmazási lehetőségeik és korlátaik.

 


Választható tantárgy:

Blokkorientált modellezés

Blokkorientált szoftverek mezőgazdasági és ipari célú felhasználásának megismerése. Modellezési problémák blokkorientált megoldása Matlab/Simulink szoftverrel. Termikus folyamatok, megújuló energetikai rendszerek vizsgálatára a TRNSYS szoftver alkalmazásával.