Dr. Mészáros Csaba egyetemi adjunktus

Kutatási témák


Mezőgazdasági termékek szárításának modellezése és anyagi jellemzőinek meghatározása (résztvevő)

A projekt célja elsősorban a nemegyensúlyi termodinamika variációs elveinek felhasználásával új számítási algoritmusok kidolgozása mezőgazdasági termékek hő- és anyagtranszport folyamatainak leírására, ill. a modellek numerikus megoldása valamint a szárítandó termékek (elsősorban zöldségfélék és gyümölcsök) nem ismert fizikai jellemzőinek meghatározása.
 
 


Zöldségfélék és gyümölcsök szárításakor fellépő hő- és anyagtranszport elméleti és kísérleti vizsgálata (résztvevő)

A napjainkban egyre nagyobb szerepet kapó minőségmegőrzési technikák között nagy fontossággal bír a hőkezelés (szárítás, aszalás, stb.), aminek viszont az energiatakarékos és termékkímélő megvalósítása csak a szárítandó termék kapcsolódó anyagi jellemzőinek ismeretében történhet meg. Emiatt jelen projektben a száradási folyamat elméleti modellezése mellett a konkrét termékek a hő- és anyagtranszportra jellemző anyagi
 
 


Egyéb kutatási, szaktanácsadási tevékenység:
 

Matematikai modellezés

Szárítás