Dr. Mészáros Csaba egyetemi adjunktus

Oktatott tantárgyak


Kötelezően választott tantárgyak:


Fizika I. (EGF2004, EMF2004, FKF 2004) (gyakorlatvezető)

Alapozó tantárgy az okleveles gépészmérnöki, az okleveles mezőgazdasági gépészmérnöki és a kommunikációtechnika mérnöki szak hallgatói számára.

A Fizika I. tantárgy célja a szaktantárgyak alapozása a természettudományos szemlélet alapján. A tárgy ismerteti a tömegpontok, merev testek és a deformálható testek mechanikáját. A folyadékok mechanikája a mérnöki alkalmazások igényeihez illeszkedik. A hullámtan részben a hangtan hangsúlyozottan szerepel. A termodinamika rész a fenomenológikus és statisztikus módszerek alapján gyakorlati alkalmazásokon keresztül kerül ismertetésre.
 
 


Fizika II. (EGF3005, EMF 3005, FKF3125) (gyakorlatvezető)

Alapozó tantárgy az okleveles gépészmérnöki, az okleveles mezőgazdasági gépészmérnöki és a kommunikációtechnika mérnöki szak hallgatói számára.

A Fizika II. tantárgy célja a szaktantárgyak alapozása a természettudományos szemlélet alapján. A tárgy ismerteti a geometriai és fizikai optika alapjait és alkalmazásait. Alkalmazás centrikusan ismerteti az elektrodinamika fejezeteit. Az atomfizikai rész a kvantummechanika és atommagfizika alaptörvényeit ismerteti. A kvantumelektronikai és a félvezető eszközök fizikája főként alkalmazásokon keresztül kerül ismertetésre.
 
 


Fizika (FGF2020) (levelező tárgyelőadó)

Alapozó tantárgy a gépészmérnöki szak hallgatói számára.

A tantárgy célja a szaktantárgyak alapozása a természettudományos szemlélet alapján.A tárgy ismerteti a tömegpontok, merev testek és a deformálható testek s ezen belül a folyadékok mechanikáját. Ezt egy termodinamikai összefoglaló követi a főbb elvek és alklamazásaik ismertetésével. Ezt követően alkalmazás centrikusan ismerteti az elektrodinamika főbb törvényeit, valamint a geometriai és fizikai optika alapjait és ismertebb alkalmazásait. Az atomfizikai rész a kvantummechanika és atommagfizika alaptörvényeit ismerteti.
 
 


Fizika (MKK, KGI) (gyakorlatvezető)

Alapozó tantárgy az agrármérnöki, a környezetmérnöki és a környezet és tájgazdálkodási szak hallgatói számára.

A tantárgy célja a szaktantárgyak alapozása a természettudományos szemlélet alapján.A tárgy ismerteti a mechanika főbb elveit és alkalmazásaikat különös tekintettel a folyadékok mechanikájára. Ezt egy termodinamikai összefoglaló követi valamint a geometriai és fizikai optika alapjainak és ismertebb alkalmazásainak ismertetése. Az atomfizikai rész a kvantummechanika és atommagfizika alaptörvényeit ismertetia környezeti hatások hangsúlyozott ismertetésével.
 
 


Szabadon választott tantárgyak:

Biofizika