Dr. Seres István egyetemi docens

Oktatott tantárgyak

Optika (Mechatronika BSc, tárgyelőadó)

Mérnöki Fizika (Gépészmérnök MSc, tárgyelőadó)

Modern Fizika (Műszaki menedzser MSc, tárgyelőadó)

Fizika I. (BSc szakok, gyakorlatvezető)

Alapozó tantárgy az okleveles gépészmérnöki, az okleveles mezőgazdasági gépészmérnöki és a kommunikációtechnika mérnöki szak hallgatói számára. A Fizika I. tantárgy célja a szaktantárgyak alapozása a természettudományos szemlélet alapján. A tárgy ismerteti a tömegpontok, merev testek és a deformálható testek mechanikáját. A folyadékok mechanikája a mérnöki alkalmazások igényeihez illeszkedik. A hullámtan részben a hangtan hangsúlyozottan szerepel. A termodinamika rész a fenomenológikus és statisztikus módszerek alapján gyakorlati alkalmazásokon keresztül kerül ismertetésre.
 
 Fizika II. (BSc szakok, gyakorlatvezető)

Alapozó tantárgy az okleveles gépészmérnöki, az okleveles mezőgazdasági gépészmérnöki és a kommunikációtechnika mérnöki szak hallgatói számára. A Fizika II. tantárgy célja a szaktantárgyak alapozása a természettudományos szemlélet alapján. A tárgy ismerteti a geometriai és fizikai optika alapjait és alkalmazásait. Alkalmazás centrikusan ismerteti az elektrodinamika fejezeteit. Az atomfizikai rész a kvantummechanika és atommagfizika alaptörvényeit ismerteti. A kvantumelektronikai és a félvezető eszközök fizikája főként alkalmazásokon keresztül kerül ismertetésre.
 

Fizika alapismeretek (BSc szakok, gyakorlatvezető)

Alapozó tantárgy a gépészmérnöki szak hallgatói számára. A tantárgy célja a szaktantárgyak alapozása a természettudományos szemlélet alapján. A tárgy ismerteti a tömegpontok, merev testek és a deformálható testek s ezen belül a folyadékok mechanikáját. Ezt egy termodinamikai összefoglaló követi a főbb elvek és alkalmazásaik ismertetésével. Ezt követően alkalmazás centrikusan ismerteti az elektrodinamika főbb törvényeit, valamint a geometriai és fizikai optika alapjait és ismertebb alkalmazásait. Az atomfizikai rész a kvantummechanika és atommagfizika alaptörvényeit ismerteti.

 
 Mérőérzékelők fizikája (C tárgy)

A tárgy az információelmélet alaptörvényei alapján vizsgálja az információs rendszert és alapelemét a mérőérzékelőt. Az információt hordozó fizikai energiák kereszteffektusai közül ismerteti azokat, melyek alapján mérőérzékelők készíthetők, áttekinti azt a fizikai elméleti hátteret , amely alapján az adott érzékelő működése érthetővé válik. Megadja az "érzékelő-effektusok kockáját", az érzékelők és kimeneti egységeik gyakorlati megvalósítására. A tantárgy fő fejezetei: információelmélet alapjai, fizikai energiák kereszteffektusai , érzékelő - effektusok kockája , érzékelők gyakorlati kivitele.