Dr. Víg Piroska egyetemi docens

Oktatott tantárgyak

Fizika alapismeretek  (tárgyfelelős, gyakorlatvezető)

            Kritériumtárgy az egyetemi fizika kurzusok megkezdéséhez a Gépészmérnöki Kar minden szakán 
A Fizika alapismeretek tantárgy célja, hogy a tanulmányok kezdetén egységesítse azokat a középiskolai fizika ismereteket, amelyek az egyetemi tanulmányokhoz alapvetően szükségesek. A hallgatók feladatmegoldásokon keresztül elevenítik fel a középiskolás fizika törzsanyag mérnöki szempontból fontos fejezeteit.


Fizika I.  (gyakorlatvezetõ)

Alapozó tantárgy a gépészmérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari mérnök, mechatronikai mérnök és műszaki menedzser szakok hallgatói számára.

A Fizika I. tantárgy célja a szaktantárgyak alapozása a természettudományos szemlélet alapján. A tárgy ismerteti a tömegpontok, merev testek és a deformálható testek mechanikáját. A folyadékok mechanikája a mérnöki alkalmazások igényeihez illeszkedik. A hullámtan részben a hangtan hangsúlyozottan szerepel. A termodinamika rész a fenomenológikus és statisztikus módszerek alapján gyakorlati alkalmazásokon keresztül kerül ismertetésre.

Fizika I., levelező tagozat:  (tárgyfelelős)


Fizika II. (gyakorlatvezetõ)

Alapozó tantárgy a gépészmérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari mérnök, mechatronikai mérnök és műszaki menedzser szakok hallgatói számára.

A Fizika II. tantárgy célja a szaktantárgyak alapozása a természettudományos szemlélet alapján. A tárgy ismerteti a geometriai és fizikai optika alapjait és alkalmazásait. Alkalmazás centrikusan ismerteti az elektrodinamika fejezeteit. Az atomfizikai rész a kvantummechanika és atommagfizika alaptörvényeit ismerteti. A kvantumelektronikai és a félvezető eszközök fizikája főként alkalmazásokon keresztül kerül ismertetésre.
 

Fizika II., levelező tagozat (tárgyfelelős) 


Fizika (MKK)  (tárgyfelelős, gyakorlatvezetõ)

Alapozó tantárgy a kertészmérnöki szak hallgatói számára.

A tantárgy célja a szaktantárgyak alapozása a természettudományos szemlélet alapján. A tárgy ismerteti a mechanika főbb elveit és alkalmazásaikat különös tekintettel a folyadékok mechanikájára. Ezt egy termodinamikai összefoglaló követi valamint a geometriai és fizikai optika alapjainak és ismertebb alkalmazásainak részletezése. Az atomfizikai rész a kvantummechanika és atommagfizika alaptörvényeit mutatja be a környezeti hatások hangsúlyozott ismertetésével.

 
Modern fizika  (tárgyfelelős)

Alapozó tárgy a Műszaki Menedzser MSc szak hallgatói számára.

A tárgy oktatásának célja: a műszaki problémafeltárást megalapozó természettudományi ismeretek általános kompetenciáinak erősítése. A BSc Fizika tanulmányaiba - elsősorban elméletibb jellegük, illetve matematikai ismeret igényük miatt – be nem illeszthető, ugyanakkor az MSc szinthez szükséges tananyagok oktatása. Hangsúlyt kap a nem egyensúlyi rendszerek fizikája, tranziens jelenségek értelmezése is. A klasszikus fizika törvényeinek áttekintése mellett a tárgy kiemelten foglalkozik a modern fizika eredményeivel és napjaink fizikája kérdéseivel, elméleti hátteret adva a közéletben, médiában hangot kapó kérdéseknek (megújuló energiák használata, Paksi bővítés).

Biofizika (ÁOTK)  (tárgyfelelős)

Alapozó tantárgy az ÁOTK Biológus MSc szak hallgatói számára.

A tantárgy célja a biológiában fontos fizikai törvények áttekintése a biológiai vonatkozások hangsúlyozásával. A tantárgy kiemelten foglalkozik a modern fizika eredményeivel, a mai fizika valamint a környezetfizika aktuális kérdéseivel.

 

Környezeti fizika (MKK)  (tárgyfelelős)

Alapozó tárgy a Környezetgazdálkodási Agrármérnök MSc szak hallgatói számára.

A tantárgy célja a környezetünk szempontjából fontos klasszikus fizikai törvények áttekintése a környezeti vonatkozások hangsúlyozásával. A tantárgy kiemelten foglalkozik a modern fizika és napjaink fizikájának eredményeivel, ezek környezeti rendszerekre való alkalmazhatóságával.