A Fizika I. (SGMFFX11XXN) tantárgy követelményrendszere

Gépészmérnöki Kar I. évfolyamos BSc nappali tagozatos hallgatói részére

2017/18. tanév 1. félév

 

 

A Fizika I. tantárgyból heti 2 óra előadás, és az október 16.-i héttől heti 4 óra gyakorlat van. A félév végén a feltételeket teljesítő hallgatók gyakorlati jegyet kapnak. A Fizika I tantárgy kreditértéke:4.

 

A félév elismerésének feltételei:

 

- 2 db zárthelyi dolgozat legalább 14-14 pont (40%) teljesítési szinttel (kb. a 10. és 14. oktatási héten)

- 2 db laboratóriumi mérés elvégzése és a mérésekről készített értékelhető jegyzőkönyv beadása

 

A leadási határidő túllépése esetén a jegyzőkönyveket csak késedelmi díj befizetése esetén fogadjuk el.

 

Az értékelési rendszer az alábbi:

 

A hallgatók a félév során maximálisan 100 pontot szerezhetnek az alábbi megoszlás szerint:

                                                                                                                                                             

-   2 db zárthelyi dolgozat:                                                                                  2 x 35 = 70 pont

- 10 db házi feladat:                                                                                             10 x 2 = 20 pont

-   2 db labor mérés:                                                                                      2 x  5 = 10 pont  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Összesen:                                                                                                                             100 pont

============================================================

 

 

A megszerzett pontok és az érvényes Vizsgaszabályzat alapján az érdemjegyek az alábbiak:

                                               86 -100   jeles

                                               76 -  85  

                                               61 -  75   közepes

                                               51 -  60   elégséges

                                                 0 -  50   elégtelen