A Mérnöki Fizika tantárgy követelményrendszere
a gépészmérnök MSc szak
2017/18. tanév I. évfolyamos hallgatói számára

A félév elismerésének feltételei:

- 2 db zárthelyi dolgozat megírása legalább negyven százalékos teljesítési szinttel

- 1 db házi feladat beadása

- 2 db laboratóriumi mérés elvégzése és a mérésekről készített értékelhető jegyzőkönyvek beadása

Értékelési rendszer

Az ellenőrzési és értékelési rendszer alapján a hallgatók a félév során maximálisan 100 pontot szerezhetnek az alábbi megoszlás szerint:

2 db zárthelyi dolgozat

2 x 30 = 60 pont

1 db házi feladat

1 x 20 = 20 pont

2 db labor mérés

2 x 10 = 20 pont

Összesen:

100 pont

A megszerzett pontok és az érvényes vizsgaszabályzat alapján az érdemjegyek az alábbiak:

86-100 jeles

76-85 jó

61-75 közepes

51-60 elégséges

0-50 elégtelen