Mérnöki Fizika

Tematika

2017/18 tanév

 

 

A foglalkozások heti 2 óra kiosztásban folynak az órarend szerinti helyen és időben.

1. hét: a tananyag és a követelményrendszer ismertetése, ismétlő fizikai problémák áttekintése, matematikai módszerek átismétlése

2. hét: mozgások általános leírása, koordináta rendszerek, koordinátarendszer transzformációk

3. hét: mozgások vizsgálata nem inercia-rendszer jellegű koordinátarendszerekben

4. hét: analitikusan nem megoldható kinematikai problémák numerikus vizsgálata (véges differencia módszer)

5. hét: merev testek általános mozgása

6. hét: newtoni és nemnewtoni folyadékok mozgása

7. hét: statisztikus termodinamika, energia és sebesség eloszlás függvények

8. hét: folytonos töltéseloszlások elektromos tere, potenciáltere

9. hét: projekthét

10. hét: egyenáramú hálózatszámítás törvényei

11. hét: elektromágneses tér leírása, indukciós jelenségek

12. hét: váltakozó áramú hálózatok számítása

13. hét: elektromágneses térelmélet, Maxwell törvények

14. hét: A modern fizika néhány eredménye

15. hét: projekthét: javítás, jegyek lezárása