A Modern Fizika tantárgy követelményrendszere

2017/18. tanév I. félév, műszaki menedzser MSc szak, levelező tagozat

 

 

A tantárgyból a félév végén vizsgázni kell, a tárgy kredit értéke 3 pont.

 

A tantárgy teljesítésének feltételei:

- 1 db zárthelyi dolgozat legalább 40 %-os (8 pont) teljesítési szinttel

- 1 db házi feladat beadása és megvédése

- 1 db laboratóriumi mérés elvégzése és a mérésről készített értékelhető jegyzőkönyv beadása

 

Az értékelési rendszer:

 

házi feladat

10 pont

labormérés jegyzőkönyve

10 pont

zárthelyi dolgozat

20 pont

vizsga

60 pont

Összesen

100 pont

 

A megszerzett pontok alapján az érdemjegyek az alábbiak:

                                               86 -100   jeles

                                               76 -  85  

                                               61 -  75   közepes

                                               51 -  60   elégséges

                                                 0 -  50   elégtelen

 

Dr. Seres István

egyetemi docens